Container til tunge masser.

Her kan du kaste betongprodukter, takstein, gravemasser, tegl, fliser med fliselim, keramikk og Leca.

2. Velg type avfall du vil kaste: