Henting av utsortert problemavfall

Ekstra service

Her kan du bestille henting av avfall med varebil. Vi har gratis transport og gratis bærehjelp i inntil 1 time med to mann. Avfallet vi henter koster kr 990,- pr. kubikk å få hentet med varebil til sortering.

Bestill henting nå, så er du kvitt det!

Priser for henting av problemavfall med varebiler og bærehjelp.

Transport er gratis og det kommer to mann som kan laste på inntil 1 time med gratis arbeid. Avfallet koster kr 990,- pr. kubikk. (Vi regner med 3 standard vaskemaskiner pr. kubikk).

Tillegg: Tunge masser som betong og steinprodukter kr 2,20 pr. kilo. Vinduer kr 23,- pr. kilo. Maling og husholdningskjemikalier kr 45,- pr. kilo.

Prisene er presentert inklusiv moms.

Service telefon 96941000

©2015 - 2020 Containerweb AS